Najnovšie články

Obsah kategórie "o Biblii"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Vyznanie a rady neznámeho autora ako predslov k tejto kategórii:Táto kniha (Biblia) je mysľou Boha, stavom človeka, cestou spasenia, odsúdením hriešnika

a radosťou veriacich.

Jej doktríny sú sväté, jej príkazy zaväzujúce, jej história pravdivá a jej rozhodnutia nemenné.


Čítaj ju a nadobudneš múdrosť, ver jej a ocitneš sa v bezpečí, jednaj podľa nej a budeš svätý.

Obsahuje svetlo, ktoré ťa povedie; stravu, ktorá ťa posilní a útechu, ktorá ťa poteší.


Je to mapa cestovateľa, pilotov kompas, vojakov meč a charakter veriaceho.

Tu je obnovený raj, otvorené nebesia a odhalené brány pekla.


Jej hlavným predmetom je Kristus, hlavným plánom naše dobro a jej koncom je Božia sláva.

Mala by naplniť pamäť, ovládnuť srdce a viesť kroky človeka.


Čítaj ju pomaly, často a s modlitbou.

Je zdrojom bohatstva, rajom slávy a riekou potešenia.


Nasleduj jej príkazy a budeš vedený na Kalváriu, k prázdnemu hrobu,

ku vzkriesenému životu v Kristu

a do samotnej slávy vo večnosti.
Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "o Biblii"Vezmi a čítaj


Účel štúdia Biblie


Dva prístupy k štúdiu Biblie


Späť ku knihe Genezis
Umiestnené: 20. 3. 2014

Upravené: 23. 02. 2023